ART PICKS : CLARINA BEZZOLA – INSIDE OUT // TERSYÜZ

 

The performance titled “Inside Out // Tersyüz” of the New Yorker artist with Swiss origins Clarina Bezzola which has been performed at many accomplished venues, such as Kunsthalle Vienna and the UBS Art Forum in Switzerland has recently met Istanbulites at Galeri Zilberman in Mısır Apartments Building.

Bringing together a multitude of art disciplines with ingenuity, Bezzola shares with the audience, beyond the magnificent fiction of this performance, the uncanny adventure of her inner journey towards self discovery with an unprecedentedly rich visuality.In addition to being an accomplished painter and a sculptor, with her vocal training Bezzola is also a professional musician and she is also the creator of the poems and the numerous fabric sculptures accompanying her in this performance. A time segment of two and a half years, which she has spent, totally introverted and alone, shares the story of the self-discovery and more importantly the self-acceptance processes of the artist with the audience through this performance.

The performance is based on the idea of the body being a vessel housing our true emotions and spontaneous expressions, our true self. In our very rationally driven society I feel the need to illustrate the despair of an individual whose connection with the true self has been cut. Any uncensored and spontaneous expressions might seem inappropriate in our society. The character, while singing her sad and desperate requiem, drops her protecting walls; withheld expressions, formerly experienced as heavy burdens blossom into colorful sculptures like beautiful flowers and spill out of her plump and bulging body all around to the feet of the audience. After a complete liberation of censorship and full self acknowledgement, there is nothing left to hide.

Emotions peculiar as they are can appear threatening to the structure of society. In this performance we can witness a mirroring of our own experience of being human. With the bold staging of her own liberation story, lyrically and theatrically, Bezzola, in addition to creating a beautiful work of sculpture and performance, skillfully draws an independent and individual artist’s portrait.Having been invited to perform a special performance for UBS at Art Basel 2012, the artist’s performance, photographs and sculptures are on view between April 13th and May 10th at Galeri Zilberman in Misir Apartments Building in Istanbul.

——————————————————————————————————————————————————————-

İsviçre asıllı New York’lu sanatçı Clarina Bezzola‘nın daha önce aralarında Kunshalle Viyana ve İsviçre’deki UBS Artforum gibi pek çok önemli etkinlikte gerçekleştirdiği Tersyüz / Inside Out isimli performansı İstanbullularla Mısır Apartmanı’ndaki Galeri Zilberman’da buluşuyor.

Sanatın pek çok farklı disiplinini ustalıkla bir araya getiren Bezzola, bu performansın görkemli kurgusunun ötesinde, kendini keşfetme yolundaki içsel yolculuğunun tekinsiz serüvenini zengin bir görsellikle izleyicilerle paylaşıyor.

Ressam ve heykeltraş olmanın yanında aldığı şan eğitimiyle profesyonel müzisyen de olan Bezzola, performansdaki şiirlerin ve bu performansında ona eşlik eden çok sayıdaki kumaş heykellerin de üreticisi. Tamamen kendine dönük ve yalnız başına geçirdiği iki buçuk yıllık zaman dilimi, sanatçının kendini bulma ve daha önemlisi kabul etme sürecinin hikayesini bu performans aracılığıyla izleyicilerle paylaşıyor.

Bedenin duygu ve düşünceleri taşıyan bir kap olduğu düşüncesinden yola çıkan bu etkileyici performans, farkında olmadan taşıdığımız, yüklendiğimiz çocuksu ve uygunsuz düşünceler yüzünden kendiyle bağını yitirmiş bireyin çaresizliğinin konu edilir. Birey, kederli ve umutsuz ağıtını söylerken, yavaş yavaş kontrolünü kaybeder; ağır yükler rengarenk biçimlerde vücut bulup etrafa saçılırlarken, kendini kabullenişle gelen özgürleşmeyle artık gizlenecek hiç birşey yoktur.Bu performansta bir özgürleşme öyküsünü cüretkar, lirik ve teatral bir şekilde sahneleyen Bezzola, insan olmaya dair deneyimimizle bir aynayı da izleyicilere başarıyla tutuyor.

Art Basel 2012’de UBS için bir özel performans gerçekleştirmek üzere davet de edilmiş olan sanatçının performansı, fotoğrafları ve heykelleri, burada İstanbul’da, Mısır Apartmanı’ndaki Galeri Zilberman’da, 13 Nisan ve 10 Mayıs tarihleri arasında sergilenmektedir.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s