ART PICKS : SILJA PURANEN – CIRCUS PRINCESS // SİRK PRENSESİ

Silja Puranen / Circus Princess

April 26 – June 9, 2012

Silja Puranen is a visual artist based in Tuusula, Finland. She received her education from Kuopio Institute of Art and Design and later studied aesthetics in University of Helsinki

In her works Silja Puranen focuses on the unforeseen process of life and the contrast between reality and the commonly accepted ideals in life. “What do we (or others) expect our life to be and what are the chances of those who do not meet the norms? What happens when we lose control?” These are the central questions of Silja Puranen’s work. Her works combine contemporary technology with traditional slow handicraft. 

‘’Circus Princess’’ *Artist Statement 

The narrative of my most recent works is placed in a context of a circus and freak show. The works deal with the banal ideals of a glorious life of success and celebrity, which is typical in popular culture. I question contemporary meritocracy and the idea of a life that should be fully in control and worked up into anything one wishes.

Circus is also a place where the different can be accepted. There is a strong community inside the group, but outside the circus area the artists are sigmatized. Only in the performance the deviants are accepted as the crowd is exhilarated by the show. But to be watched creates also a distance where the artists become objects.

I use found materials, textiles with a history. I transfer digitally manipulated photograph on the worn-out surface, stitch and embroider. My works combine contemporary technology with traditional slow handicraft, hard and soft. Both sides of life. The second-hand domestic textiles imply to warmth, body and everyday life. Old quilts and blankets give protection to the human figures printed on them. For most pieces in the circus collection I’m using oriental-type carpet as the background material to emphasize the exotic above-the-everyday-realism quality of a circus. The textiles found from flea markets and attics tell their stories of lived life.

————————————————————-

Silja Puranen / Circus Princess

26 Nisan- 9 Haziran 2012

SODA, Finlandiyalı tekstil sanatçısı Silja Puranen’in ‘’Circus Princess/Sirk Prensesi’adlı sergisine 26 Nisan- 9 Haziran 2012 tarihleri arasıda ev sahipliği yapıyor.

Puranen, çalışmalarını Tuusula, Finlandiya’da devam ettiren Puranen, eğitimini önce Kuopio Sanat ve Tasarım Enstitüsü, ardından Helsinki Üniversitesi’nde estetik okuyarak tamamladı.

Eserlerinde ağırlıklı olarak hayatta karşımıza çıkan beklenmedik olayları konu eden Puranen yaşamdaki gerçeklerle, herkes tarafından kabul edilmiş idealler arasındaki zıtlıklara yer veriyor.

‘’Hayatımızın nasıl olmasını isteriz?’‘, ’’Standartlara uymayan insanların şansları nedir bu hayatta?‘’, ’’Kontrolümüzü kaybedersek ne olur?‘’ gibi soruların cevaplarını arayan hikayeler, Puranen’in çağdaş teknoloji ile birleştirdiği geleneksel el işçiliğiyle üretilmiş eski halı ve tekstil ürünlerine yansıyor.

Circus Princess

Son çalışmalarımın öyküsü bir sirk temasının etrafında dönüyor. Eserler, bugünün popüler kültüründe çok tipik olan başarı ve şöhretle dolu muhteşem bir hayat fikrinin ne denli sıradan bir ideal olduğunu anlatmaya çalışıyor. Benim sorguladığım, insanın kendi hayatını yine kendisinin kontrol etmesi, kendi istek ve arzularına doğru koşması fikridir.

Sirkler aynı zamanda ’’farklı’’ olanların da kendilerine yer bulabildikleri mekanlardır. Kendi grupları içinde aralarındaki kuvvetli bağdan güç alan sanatçılar, dış dünyada yani sirkin dışında dışlandıklarını hissederler. Yalnızca performanslarını sergiledikleri kalabalıkları heycanlandırdıklarında kabul görür ve sevilirler. Ama izleniyor olmak aynı zamanda bir mesafe de yaratır, çünkü sanatçı burada bir obje olarak görülür.

Eserlerimi oluştururken, geçmişi ve hikayesi olan kullanılmış tekstil malzemeleri kullanıyorum. Üzerlerinde oynanmış dijital fotoğrafları bu malzemelerin aşınmış yüzeylerine transfer ediyor, dikiyor ve işliyorum. Yaptığım iş çağdaş teknoloji ile geleneksel el işçiliğini birleştiriyor. Zor ve yumuşak, hayatın her iki yüzü gibi.

Bir zamanlar bir eve ait olan kullanılmış tekstil parçaları, sıcaklık, vücut ve günlük yaşam anlamına geliyor benim için. Eski bir yorgan ya da battaniye, üstüne işlenmiş figürleri sanki koruyor, sıcak tutuyor.

‘’Sirk Prensesi’’ koleksiyonumdaki bir çok eserde, günlük hayatın gerçekçiliğinin ötesinde, egzotik olanı vurgulamak, bir sirkin tabiatını anlatmak için, arka fon malzemesi olarak şark halıları kullandım. Bit pazarlarından ve tavan aralarından bulunan bu tekstiller bir zamanlar yaşanmış bir hayatın hikayelerini anlatıyorlar.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s