Carlos Aires – Love Is In The Air // Havada Aşk Kokusu Var

The first solo exhibition, of the Spanish artist Carlos Aires, in Turkey opens up at CDA-Projects Galeri in Mısır Apartmanı, Istanbul.

Titled “Love Is In The Air (Remix)”, the exhibition is composed of a selection that Aires has exclusively tailored for Istanbul. In this selection compiling his works from different series, Aires, in addition to his photographs, with vinyl arrangements prepared by cutting long play album disks and with his works referring to famous love songs as well as to Baroque-Period’s icons, leads the audience into a colorful and ironic world full of love, relationships, memories and pains.

Presented on the gallery space with a special arrangement, the series of works titled “The Enchanted Woods” is composed of pastoral images, peaceful and silent, enchanting Romantic-Period poets and artists. There are no people to be seen, and those who view these postcard-perfect photograph frames of the pastoral landscapes have absolutely no idea that these idyllic landscapes are actually the scenario for the wildest, kinkiest forms of gay sex. Nature, as a silent witness to the relation-based-meetings of gays and the trips they make to accomplish these, is posed without exposing herself. Here we find a postmodern form of trompe l’œil, except what is being trompé is not the eye but our way of reading photographs.

The impressive iconography that Carlos Aires has brought together with cut vinyl disks is craftsmanly combined with a repertoire from sexuality, religion, porn, pop culture. With its most crude form, reality comes together with the glimmer of the entertainment world, removing the differences between these layers and increasing the contrast.

Fernando Castro Flórez  remarks as follows regarding Aires’ works: “These vinyl disks cut with absolute precision create a kind of auto-biographical altar where desires, historical and religious, folklore and recreation of any order are allegorized as violence. At a time when any artist or curator pretends to be camouflaged as a DJ, Aires recovered literally obsolete material to tell what happens with the intention that the fetish may have some potential for criticism. Without falling into the hermetic, nor into the propagandist, he spins narratives that parasitize what I would call the picnolepsia musical with narcolepsia information.”

“Love Is In The Air (Remix)” could be seen at Galeri CDA-Projects in Misir Apartmani between May 18th and June 16th, 2012.

Carlos Aires

Born in Malaga, Spain in 1974, Carlos Aires completed his master studies on European Arts and Cultures in England after his former education on Sculpture in Spain. He attended various artist programs and trainings in Netherlands, Belgium and USA. He owns many awards and grants including the Generacion first prize in Madrid awarded by the Du Pont Museum from Tilburg, Netherlands. Also, Aires’ works are now proudly hosted by many distinguished museums and special collections, including the Biedermann Museum, Germany; Basque Contemporary Art Museum, Spain; Austria Applied Arts Museum, Vienna and the Arter collection in Istanbul.

Carlos Aires lives and works in Antwerp (Belgium) and Madrid (Spain).

Scroll Down for the images.

——————————————————————————————————————————————————————-

İspanyol sanatçı Carlos Aires‘in Türkiye’deki ilk kişisel sergisi Mısır Apartmanı’ndaki CDA-Projects galeride açılıyor.

Havada Aşk Kokusu Var (Remiks) isimli sergi, Aires’in İstanbul için özel olarak düzenlediği bir seçkiden oluşuyor. Farklı serilerdeki çalışmalarını biraraya getirdiği bu seçkide Aires, fotoğraflarının yanında uzun çalar plakları keserek ürettiği vinil düzenlemeler ve ünlü aşk şarkılarına olduğu kadar Barok dönem ikonalarına da referans veren çalışmalarıyla izleyiciyi aşk, ilişkiler, anılar ve acılarla dolu renkli ve ironik bir dünyanin içine sürüklüyor.

Galeri alanında özel bir düzenlemeyle sunulan Büyülü Orman isimli calışma serisi, Romantik dönem şair ve sanatçılarını büyüleyen, huzurlu ve sükunetli pastoral görüntülerden oluşuyor. Hiç kimsenin görünmediği, kuytuda kalmış pastoral manzaraların bu  kartpostal mükemmelliğindeki fotoğraf karelerini izleyenler, kendilerini, aslında eşcinsel ilişki üzerine kurgulanmış müstehcen ve edepsiz bir senaryoya  baktıklarından habersiz buluyorlar. Bu çalışmalarda eşcinsellerin ilişki odaklı buluşmaları ve bu amaçla yaptıkları gezintilerin sessiz tanığı olarak doğa, kendini açık etmeden pozlanıyor. Göz yanıltma tekniği olarak da bilinen trompe loeil’in bir postmodern örneğiyle karşı karşıya olduğumuz bu çalışma serisinde, bu sefer yanılan göz değil, fotoğrafları okuma şeklimiz oluyor.

Carlos Aires’in kesilmis vinil plaklarla biraraya getirdiği etkileyici ikonografi, cinsellik, milliyet, din, porno, pop kültüründen oluşan bir repertuarla ustaca bir araya getiriyor. En kaba haliyle gerçeklik, eğlence dünyasının ışıltısıyla bir araya gelip bu katmanlar arasındaki farkı yok ederek çelişkiyi artırıyor.

Fernando Castro Flórez
, Aires’in çalışmalarıyla ilgili olarak şöyle söylüyor. “Bu özenle kesilmiş plaklar onca arzunun, tarihin, inancın, geleneklerin ve eğlencenin emirlerinin bir tür otobiyografik alegorisini oluşturmaktadır. Bir an bir DJ olarak  bir sanatçıyı ya da bir küratörü kamufle eden Aires, eskiye ait nesneyi, başımıza gelenleri anlatmak için kritik etme gücüne sahip bir fetişle ne açık açık ne de kapalı bir anlatıma düşmeden içimize işleyen hikayeleri bilgi kirliliğine atıfla örüyor.”

Havada Aşk Kokusu Var (Remiks) 18 Mayıs – 16 Haziran tarihleri arasında Mısır Apartmanı’ndaki CDA-Projects galerisinde görülebilir.

Carlos Aires

1974 İspanya Malaga doğumlu olan Carlos Aires, İspanya’da aldığı Heykel eğitimi üzerine daha sonra İngiltere’de Avrupa Sanatı ve Kültürü alanında Yüksek Lisans yaptı. Hollanda, Belçika ve ABD’de çeşitli sanatçı programları ve eğitimlere katıldı. Aralarında Tilburg Hollanda’daki De Pont Müzesinin, Madrid’deki Generación’daki birincilik ödülünün de olduğu pek çok ödülün ve bursun sahibidir. Ayrıca Aires’in çalışmaları aralarında Biedermann Müzesi-Almanya, Basque Çağdaş Sanatlar Müzesi-İspanya, Avusturya Uygulamalı Sanatlar Müzesi-Viyana ve İstanbul’daki Arter koleksiyonunun da olduğu pek çok müze ve özel koleksiyonda çalışmaları bulunmaktadır.

Carlos Aires Antwerp ve Madrid’de yaşamakta ve çalışmaktadır.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s